Portfólio AZC Orbis Holding tvoria rôznorodé spoločnosti, ktorých podnikanie je jasne vymedzené. Na svojich trhoch dosahujú líderské pozície a majú ambíciu ďalej rásť a posilňovať sa najmä inováciami. S prichádzajúcimi príležitosťami sa nám portfólio dynamicky ďalej vyvíja.

Portfólio AZC Orbis Holding tvoria rôznorodé spoločnosti, ktorých podnikanie je jasne vymedzené. Na svojich trhoch dosahujú líderské pozície a majú ambíciu ďalej rásť a posilňovať sa najmä inováciami. S prichádzajúcimi príležitosťami sa nám portfólio dynamicky ďalej vyvíja.

Billing

Billing

tlačiarenské a marketingové služby

Kompletné služby pre transakčnú a marketingovú komunikáciu cez tlačené a digitálne média pre rôzne veľkých operátorov na trhu.
Konsolidované služby poštových zásielok v rámci Slovenskej aj Českej republiky – printový a poštový operátor pokrývajúci všetky kanály v oblasti komunikácie, tlačových technológií a priameho doručovania.
Viac info
Cromwell

Cromwell

Cromwell je významný poštový operátor registrovaný na Poštovom regulačnom úrade. So svojou najmodernejšou technológiou tlače a jej rozsahom sa radí k popredným výrobcom poštových zásielok na českom a slovenskom trhu.

Je tiež jediným poskytovateľom komplexných služieb: tlač, doručovanie a priamy marketing pre banky, telco operátorov a utility na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Pekná modrá

Pekná modrá

Spoločnosť PEKNÁ MODRÁ je skúseným operátorom na marketingovom trhu. Pre svojich klientov zabezpečuje komplexné direct marketingové služby, data mining, geomarketing, promotion a event marketing, lettershop a telemarketingové služby.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Kolos

Kolos

Spoločnosť KOLOS pôsobí na trhu poštových služieb. V súčasnosti je jednou z najväčších alternatívnych pôšt na poštovom liberalizovanom trhu. Ku službám a produktom patria neadresná distribúcia so sofistikovanými službami geomarketingu,

aj tlač letákov. Ponúka aj služby doručovania adresných, transakčných ale hlavne marketingových zásielok, vrátanie doručovania časopisov a katalógov. Všetko vrátane tlače. Vo svojom portfóliu služieb má aj prémiovú kuriérsku službu, ktorá zabezpečuje doručovanie dokumentov vrátane identifikácie adresáta spolu s výrobou a backofficovými službami. Spoločnosť KOLOS ponúka aj služby doručovania balíkov v EÚ a malých balíkov vo vlastnej sieti na Slovensku.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Direct marketing

Direct marketing

Direct marketing je „full servisová“ spoločnosť na Slovensku, ktorá sa zaoberá priamou komunikáciou. Špecializuje sa na stratégiu a tvorbu direct marketingových kampaní, online a mobilný marketing, produkciu marketingových zásielok, dáta

a dátovú analytiku, skenovanie, digitalizáciu, homologizáciu, verifikáciu, telemarketing a v neposlednom rade na vernostné kluby a programy.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
CGOS

CGOS

CGOS je popredným partnerom pre spoločnosti ako sú banky, poisťovne a finančné služby pre oblasť optimalizácie klientskej komunikácie. Pri svojej práci využíva špičkové technológie a nové moderné postupy, ku ktorým o.i. patria automatizácia komunikačných

kampaní, dávkové spracovanie dát do personalizovaných dokumentov, interaktívna či dynamická klientska komunikácia, chatbot, journey mapping klientov, mystery shopping a ďalšie.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Aktina

Aktina

Spoločnosť Aktina sa špecializuje na progresívne riešenie hromadnej tlače a rozosielania pre firmy, ktoré nechcú zbytočne strácať svoj čas administratívou. Zabezpečuje hromadné rozosielanie tlačových zásielok (faktúry, vyúčtovanie, upomienky, spracovanie

marketingových zásielok vrátane fullfilmentu) spojené so spracovaním klientskych databáz, tlačou, personifikáciou, kompletizáciou, obálkovaním a expedíciou, výrobu obálok, letákov či formulárov. Spoločnosť prehlbuje svoje pôsobenie v oblasti poštovej distribúcie a od roku 2022 pôsobí aj ako poštový operátor.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Digitance

Digitance

Digitance zabezpečuje komplexnú marketingovú a servisnú komunikáciu naprieč fyzickými a digitálnymi komunikačnými kanálmi na jednom mieste. Jej významným nástrojom, ktorý zohľadňuje bezpečnosť a inovatívne trendy pre klientov je platforma CommHUB,

integrovaná do prostredia klienta, pomocou ktorej sú riešenia „šité na mieru“. Produkty a služby spoločnosti sú využívané na slovenskom, českom, maďarskom a talianskom trhu významnými korporátnymi klientami, pričom spoločnosť neustále expanduje.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Contally

Contally

Contally poskytuje prvotriedne riešenia pre manažment vysoko personalizovanej zákazníckej komunikácie. Svojim klientom pomáha budovať dlhodobé zákaznícke vzťahy a ich zákaznícku komunikáciu mení na efektívny a fungujúci proces.

Spolupracuje s nadnárodnými spoločnosťami z Európy, Ameriky a Ázie a primárne sa špecializuje na telekomunikácie, bankovníctvo, poisťovníctvo a dodávateľov energií.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Accalio

Accalio

Accalio je dodávateľom softvérových riešení pre zabezpečenie elektronickej a papierovej personalizovanej komunikácie. Poskytuje aj poradenstvo v oblasti korporátnej komunikácie.

Zelená pošta

Zelená pošta

Zelená pošta poskytuje inovatívne služby hybridnej pošty. Pomáha klientom prejsť z papierových zásielok na elektronickú komunikáciu, čo umožňuje minimalizovať časové a finančné náklady spojené s posielaním listov.

Táto novodobá elektronická medzi sektorová komunikácia a doručovacie služby zároveň prispievajú k ochrane životného prostredia.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Systémové inžinierstvo a Hi-tech

Systémové inžinierstvo a Hi-tech

Unikátne dopravné systémy a technologické riešenia (modulárny systém Measure in Motion pre cesty a železnice) a tiež najkomplexnejšie riešenie (Single Media Platform) šité na mieru zákazníkov ako sú športové arény, obchodné centrá, riadiace strediská, vrátane krízových centier, ale aj pre dopravu.
Inovatívne inžinierstvo, výskum a vývoj (počiatočné nápady na dizajn, úplná dokumentácia a výkresy), produkty a riešenia, realizácia.
Viac info
BETAMONT

BETAMONT

Spoločnosť BETAMONT je nadnárodným dodávateľom špeciálnych dopravných systémov. Poskytuje sofistikované riešenia pre dopravné siete so zameraním na železničnú a cestnú dopravu. Disponuje špeciálnymi technológiami v oblasti zabezpečovacích

a oznamovacích systémov, diagnostických systémov ochrany, informačných systémov diaľnic a tunelov, technológií na riadenie dopravy a systémov na identifikáciu a kontrolu motorových vozidiel ako je napr. systém Measure-in-Motion a i. Betamont realizoval rozmanité projekty doma aj v zahraničí. Medzi inými sa úspešne podieľal aj na výstavbe a modernizácii „Hodvábnej cesty“ (Baku-Tbilisy-Kars). Niektoré z projektov boli uskutočnené v Rusku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku, Bielorusku a v Kazachstane.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Colosseo EAS

Colosseo EAS

Colosseo EAS je vývojár, výrobca a predajca technologických riešení na kľúč pre multifunkčné športové objekty a komerčné zariadenia. Portfólio referenčných projektov obsahuje niektoré z najkomplexnejších, najrozmanitejších

a najprestížnejších zariadení vo svete (realizovaných na štadiónoch napr. vo Washingtone, Londýne, Paríži, Zürichu, Viedni, Istanbule, Petrohrade, Moskve, Astane atď.). Colosseo EAS je prvý výrobca na svete, ktorý ponúka prístup a technológiu jednotnej mediálnej platformy a je tiež popredným európskym výrobcom na mieru navrhovaných LED displejov. Ponúka jedinečnú technológiu, ktorá integruje všetko od video rozhodcu, časomiery a skóre až po bezpečnosť, rozpoznávanie tvári, turnikety a pod. Unikátny dizajn na LED obrazovky, video kocky, displeje či steny, mobilné aplikácie, interaktívne platformy IPTV, systém na predaj lístkov či biometrický vstupný systém.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Poradenské služby

Poradenské služby

Podpora pre primárne činnosti firiem. Vysoko odborná a špecializovaná podpora systému spoločností v oblasti zdieľaných podporných korporátnych služieb a podporných činností s cieľom hľadania synergií a zdieľania know how ako aj optimalizácie a efektivizácie ich fungovania.
Zastrešenie financovania, investovania, všeobecnej administratívy (ktorá zahŕňa administratívne podporné činnosti napr.: účtovníctvo, financie, všeobecné riadenie, právnu pomoc, plánovanie), personalistiku, analytiku a PR. Špecifickým segmentom sú dane a colná agenda.
Viac info
AZC Services

AZC Services

AZC Services ponúka svoje služby v rozsahu odborných špecializácií, najmä projektovú podporu v oblasti: business development, projektový manažment, fúzie a akvizície, PR a vonkajšie vzťahy, regulatory, corporate & compliance, treasury, podnikové financie, strategické

analýzy, ľudské zdroje, IT, centrálny nákup. Komplexnosťou svojich kompetencií dokážu vytvárať hodnotné synergie vnútri, aj vo vonkajších vzťahoch spoločností svojich partnerov, čím im dopĺňajú chýbajúce zručnosti / know how pre ďalší rozvoj a rast založené na overených skúsenostiach.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
FINSERVIS TAX

FINSERVIS TAX

FINSERVIS TAX je renomovaná spoločnosť pôsobiaca medzinárodne v oblasti daňového poradenstva a súvisiacich činností. Vysoko profesionálny tím zabezpečuje pre svojich klientov služby v problematike: Daň z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Clo a spotrebné

dane, Správa daní, Miestne dane, Elektronická registračná pokladňa, Odvodové povinnosti, Medzinárodné zdaňovanie, Fúzie, akvizície a podnikové kombinácie, Likvidácie, Due Dilligence, Transferové oceňovanie, Daňové plánovanie, Colné plánovanie, Zastupovanie v daňovom konaní a pri daňovej kontrole, Aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu, Vedenie finančného účtovníctva, Vedenie mzdového účtovníctva, Plnenie súvisiacich administratívnych povinností, Metodické poradenstvo v oblasti účtovníctva, Reporting.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Finservis Billing

Finservis Billing

Finservis Billing poskytuje špecializované podnikateľské služby v oblasti ekonomických poradcov a sprostredkovania. Je aktívny aj v oblasti poskytovania servisných a pohotovostných služieb v oblasti správy nehnuteľností.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Reality

Reality

realitné a stavebné projekty, facility management

Self-storage priestory, priemyselné zóny a skladové priestory, nadštandardné byty, luxusné bývanie v historickej časti hlavného mesta Bratislavy, mestské vily, administratívne budovy, facility manažment nových developerských projektov.
Projektový manažment a vypracovanie projektu, poradenstvo developerského projektu, tvorba vypracovania projektu, poradenstvo v oblasti architektúry, tvorba a správa projektovej dokumentácie a územnoplánovacej dokumentácie, výpočet štúdie uskutočniteľnosti, audit reality a controlling, manažment developmentu a nehnuteľností.
Viac info
Hotel Devín

Hotel Devín

Hotel Devín je tradičný hotel v historickom centre Bratislavy s viac ako 60 ročnou tradíciou. Ponúka elegantné priestory s autentickou atmosférou starých čias, vynikajúce služby a najmodernejšie vybavenie. Luxusné izby a apartmány s výhľadom na Dunaj

a Bratislavský hrad, noblesná francúzska reštaurácia, intímne wellness centrum, tradičné masáže a funkčné priestory na firemné a súkromné podujatia.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Devín Invest

Devín Invest

Devín Invest v rámci skupiny zabezpečuje realitné a developerské služby. Hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečiť personálne riadenie developmentu pripravovaných a nových projektov v portfóliu ako aj projekt Bytový dom Svoradova, Kancelárska budova

Rajská 5, Výrobné a skladovacie haly Lúka. Zabezpečuje facilities manažment vo zverených nehnuteľnostiach a tiež predaje majetku zo skupiny, spracovanie obchodných plánov a interných valuácií na nehnuteľný majetok.

Viac info   
Villa Rustica

Villa Rustica

Villa Rustica – jej projekt Terasy predstavuje luxusnú rezidencia s nadčasovým dizajnom a vysokou architektonickou úrovňou s výhľadom na Devínsku Kobylu a Malé Karpaty. Je projektom, ktorý bol nominovaný v architektonickej súťaži CEZAAR 2019

v kategórii bytové domy, ponúka byty a apartmány a byty s vlastnou terasou a predzáhradkou.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Pekná vyhliadka

Pekná vyhliadka

Je projektom s partnerským architektonickým štúdiom. Ide o modernú bytovú zástavbu v hlavnom meste Bratislava, ktorá unikátnym spôsobom spája starú zástavbu v mestskej štvrti s novou. Vytvára pritom príjemné komunitné prostredie a zohľadňuje

zdravý životný štýl a každodenné ľudské potreby.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Selfstorage

Selfstorage

Selfstorage je inovatívna spoločnosť, ktorá priniesla úspešný projekt ponúkajúci vlastné skladovacie priestory na prenájom pre firmy, podnikateľov aj domácnosti. Jej skladovacie priestory sa nachádzajú na 2 miestach v Bratislave a umožňujú klientom prenájom

priestoru od 1m³ až po 54 m³, s celkovou prenajímateľnou plochou 5 000 m².

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Rajská

Rajská

Spoločnosť Rajská je vlastníkom a prevádzkovateľom kancelárskej budovy ORBIS na Rajskej ulici 7. Ide o modernú, inteligentnú kancelársku budovu v historickom štýle, v bezprostrednom strede hlavného mesta, kde sídlia rôzne riadiace spoločnosti.

Budova ORBIS poskytuje maximálny komfort kancelárskych priestorov vrátane parkovania a komplexných služieb.

Viac info   
Šport

Šport

Prevádzka a manažment futbalového klubu vrátane akadémie. Starostlivosť o štadiónové biznis lounge.
Krátkodobé a dlhodobé procesy a činnosti spojené so zabezpečovaním fungovania klubu a akadémie. Strategické riadenie, starostlivosť o financovanie, personálne zabezpečenie pracovníkov ako aj hráčov.
Viac info
MFK Zemplín Michalovce

MFK Zemplín Michalovce

MFK Zemplín Michalovce je slovenský futbalový klub z mesta Michalovce hrajúci v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži, ktorého počiatky siahajú na samý začiatok 20.storočia. Klub prevádzkuje vlastnú akadémiu, kde dáva príležitosť (zohľadňujúc aj rodovú

rovnosť), mladým talentom vo všetkých vekových kategóriách rásť. O A team sa stará samostatný profesionálny realizačný tím pod vedením hlavného trénera.

Viac info   ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU