Holdingové vedenie je podporené štruktúrou skúsených manažérov, interných aj externých odborníkov ako aj expertov v jednotlivých odvetviach a službách.

Alica Doležalová

Alica Doležalová

CEO

Alica Doležalová je generálnou riaditeľkou spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. a členkou vrcholového manažmentu skupiny AZC.
Je zodpovedná najmä za komplexný dohľad nad korporátnou, compliance a daňovou agendou v rámci skupiny.

Alica má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti riadenia korporátnych, finančných, daňových a compliance procesov. Má tiež bohaté skúsenosti s daňovými, účtovnými či súťažnými aspektami fúzií a akvizícií.

Okrem zastupovania klientov v daňovej oblasti má Alica Doležalová aj praktické skúsenosti s regulačnými aspektami prijímania pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ale aj s posudzovaním koncentrácií a zákonnosti štátnej pomoci, vrátane rokovaní s príslušnými zložkami Európskej komisie.

Ako vedúca zmiešaných tímov daňových poradcov, advokátov a audítorov zastrešovala due diligence previerky desiatok spoločností v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva, strojárstva či logistiky v rámci Európy, Ázie a Ameriky.

Má inžiniersky titul z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je zároveň daňovým poradcom, zapísaným v zozname daňových poradcov Českej republiky a Slovenskej republiky.

Jiří Karvánek

Jiří Karvánek

CFO / daňový a compliance konzultant

Jiří Karvánek je členom manažmentu skupiny a je zodpovedný predovšetkým za dohľad nad korporátnou, daňovou, finančnou a compliance agendou vybraných spoločností v skupine ako aj za obstarávanie daňových služieb.

Počas viac ako 15-ročných skúseností s poskytovaním komplexných vysokokvalitných služieb v oblasti medzinárodného zdaňovania, dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty sa venoval oblasti finančného manažmentu, účtovníctva a daňového poradenstva. Má bohaté skúsenosti v oblasti IFRS reportingu, auditu a konsolidácie účtovných závierok.

Jiří je absolventom Technickej univerzity Ostrava a Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. V rámci postgraduálneho štúdia získal titul Master of Law (LL.M) na University of Nottingham. Je tiež členom Komory daňových poradcov Českej republiky a aktívne sa angažuje v jej odbornej činnosti.

Spája nás

Spája nás

Našu činnosť definuje

Fungovanie ako rodinná firma

Vytváranie synergií a prenos skúseností

Rast cez partnerstvá

Rešpekt k spoluvlastníkom

Pripravenosť naďalej globálne expandovať