Vedení holdingu má oporu ve zkušených manažerech, interních ale i externích odbornících a expertech v jednotlivých odvětvích a službách.

Alica Doležalová

Alica Doležalová

CEO

Alica Doležalová je generální ředitelkou společnosti AZC Orbis Holding, a.s. a členkou nejvyššího vedení skupiny AZC.
Je zodpovědná především za komplexní dohled nad korporátní, compliance a daňovou agendou ve skupině.

Alice má více než 20 let zkušeností s řízením korporátních, finančních, daňových a compliance procesů. Má také rozsáhlé zkušenosti s daňovými, účetními či konkurenčními aspekty fúzí a akvizic.

Kromě zastupování klientů v daňové oblasti má Alica Doležalová také praktické zkušenosti s regulačními aspekty přijímání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie, ale také s posuzováním koncentrací a zákonnosti státní podpory, včetně jednání s příslušnými složkami Evropské komise.

Jako vedoucí smíšených týmů daňových poradců, advokátů a auditorů zastřešovala due diligence prověrky desítek společností v oblasti zemědělství, potravinářství, strojírenství a logistiky v Evropě, Asii a Americe.

Má inženýrský titul z Ekonomické univerzity v Bratislavě. Je rovněž daňovou poradkyní, zapsanou v seznamu daňových poradců České a Slovenské republiky.

Jiří Karvánek

Jiří Karvánek

CFO/daňový a compliance konzultant

Jiří Karvánek je členem vedení skupiny a je zodpovědný především za dohled nad korporátní, daňovou, finanční a compliance agendou vybraných společností skupiny a za nákup daňových služeb.

Během více než patnáctileté praxe v oblasti poskytování komplexních a vysokokvalitních služeb v oblasti mezinárodního zdanění, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty působil v oblastech finančního řízení, účetnictví a daňového poradenství. Má rozsáhlé zkušenosti s oblasti IFRS reportingu, auditem a konsolidací účetních závěrek.

Jiří je absolventem Technické univerzity Ostrava a České zemědělské univerzity v Praze. V rámci postgraduálního studia získal titul Master of Law (LL.M) na University of Nottingham. Je rovněž členem Komory daňových poradců České republiky a aktivně se podílí na její odborné činnosti.

Spojuje nás

Spojuje nás

Naše aktivity definuje

Fungování jako rodinná firma

Vytváření synergií a přenos zkušeností

Růst prostřednictvím partnerství

Respekt ke spoluvlastníkům

Připravenost dále globálně expandovat