CSR

Ve svých aktivitách a projektech jak společnosti holdingu, tak jednotliví zaměstnanci berou v potaz i příležitost zohlednit i rovinu celospolečenského zájmu. Uvědomujeme si, že naše aktivity mají potenciál mít dopad na všechny aspekty společnosti, včetně ekonomických, sociálních a environmentálních, a my se v těchto oblastech různým způsobem angažujeme. Finančně – prostřednictvím investic a darů podporujeme projekty ve všech třech pilířích.

Stanovením vnitřních manažerských standardů zajišťujeme etickou rovinu zodpovědnosti. Optimalizací fungování a zefektivňováním všech procesů, včetně koloběhu odpadů, se snažíme přispět ke snížení zátěže na životní prostředí a rozumnému využívání přírodních zdrojů.

Jsme hrdí na aktivity našich manažerů a zaměstnanců, kterými přispívají k rozvoji vzdělávání, fungují jako mentoři, podporují kulturu a zachovávání tradic, rozvoj sportu, výzkum a angažují se i v jiných charitativních a dobrovolnických činnostech.