CSR

Vo svojich aktivitách a projektoch spoločnosti holdingu, ako aj zamestnanci individuálne, prihliadajú na príležitosť zohľadniť aj rovinu celospoločenského záujmu. Uvedomujeme si, že naše aktivity majú potenciál mať dopad na všetky aspekty spoločnosti vrátane ekonomických, sociálnych a environmentálnych a v týchto oblastiach sa rôznym spôsobom angažujeme. Finančne – prostredníctvom investícií a darov podporujeme projekty vo všetkých troch pilieroch.

Stanovením vnútorných manažérskych štandardov zabezpečujeme etickú rovinu zodpovednosti. Optimalizáciou fungovania a zefektívňovaním všetkých procesov, vrátane kolobehu odpadov sa usilujeme prispieť k zníženiu záťaže na životné prostredie a rozumnému využívaniu prírodných zdrojov.

Sme hrdí na aktivity našich manažérov a zamestnancov, ktorými prispievajú k rozvoju vzdelávania, vykonávajú mentorstvo, podporujú kultúru a zachovávanie tradícií, rozvoj športu, výskum a angažujú sa aj v iných charitatívnych a dobrovoľníckych činnostiach.